**Didoakan Semua Pesakit Yang Telah Menerima Rawatan di KISWAH DISEMBUHKAN ALLAH TAALA. AMIN**

Tetamu pilihan!!!

Semua artikel di dalam blog ini saya izin untuk publish dan sebarkan dengan syarat disertakan rujukan anda iaitu: KISWAH; www.rawatanislam2u.com. Saya juga mengizinkan anda untuk mengamalkan segala kaedah rawatan yang ditulis di dalam blog ini. Namun lebih baik berjumpa saya untuk menerima ijazah... Sekian dimaklumkan. Selamat beramal!!!

12 October 2013

27 Soal Jawab Berkenaan Ibadah Korban Untuk Mendapatkan Gambaran Menyeluruh Berkenaan Ibadah IniSalam Eidul Adha dan Selamat Berkorban..Dalil Ibadah Korban / Tadhiyyah:1. Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (Wahai Muhammad) kebaikan
Yang banyak (di dunia dan di Akhirat).
2.  Oleh  itu,  kerjakanlah  solatlah  kerana  Tuhanmu  semata-mata  (solat  hari  raya korban), dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur).
3. Sesungguhnya orang Yang bencikan engkau, Dia lah Yang terputus (dari mendapat sebarang perkara Yang diingininya).
(1-3 Surah al Kauthar)


Soal jawab berkenaan ibadah korban


1)        Apakah hukum melakukan ibadah korban?


Sunat  Mukkad  (sunat  yang  sangat-sangat  dituntut)  bagi  orang  yang mengerjakan haji dan yang tidak mengerjakan ibadah haji.


Korban  tidak  wajib  dan  hanya  menjadi  wajib  apabila  dinazar.  Sebagai contoh seseorang berkata:


"Dem  Alla  ak  aka  melakuka  ibada  korba  sekirany  berlaku perkara ini."


Jadilah hukumnya hukum nazar.


Kesan:
Sekiranya ia menjadi korban wajib atau untuk tujuan nazar maka: Haram memakan sebahagian dari daging korban.


2)        Bilakah bermulanya tempoh waktu ibadah korban?
Apabila  naik  matahari  hari  raya  (nahr)  dan  sesudah  menunaikan  dua rakkat solat hari raya dan dua khutbah yang ringan.


3)         Bilakah waktu afdal untuk melakukan korban?
Dilambatkan sehingga matahari naik segalah. Berkekalan waktu korban sehingga jatuh matahari  pada hari terakhir hari tasyriq iaitu hari ketiga tasyriq. Selepas waktu tersebut korban tidak disyara'kan lagi.
Kecuali:


Korba  wajib/naza  yan  tida  sempa  dilaksanaka  denga  syarat kerana  berlakunya  keuzuran.  Disifatkan  sebagai  korban  qada'.  Haram dilambat-lambatkan korban wajib.


4)        Apakah binatang yang boleh dikorbankan?


Binatang yang sah dibuat korban adalah:
1  unta
2. lembu
3.  kerbau
4. kibasy
5.  kambing


Pendapat Ibn Abbas:
Syarat korban adalah 'menumpahkan darah.'
Maka     ayam     dan     itik    juga    boleh      digunakan      untuk     korban      kerana menumpahkan darah dan dikiaskan kepada akikah. Menurut mazhab Ibn Abbas boleh melakukan akikah dengan ayam jantan.


5)                Binatang manakah yang terlebih afdal?


Menurut urutan:
1  Unta
2. Lembu
3.  kibasy atau kambing


Tujuh kibasy lebih baik dari seekor unta.


6) Berapakah bahagian syer bagi binatang tersebut?
Bagi unta, kerbau, lembu: 7 bahagian orang.


7) Adakah disyaratkan sama niat iaitu untuk melaksanakan korban buat ketujuh-tujuh orang tersebut?
Tidak  Boleh   sahaj  korba  dilaksanaka  sedangka  syer   yan  lain diniatkan untuk akikah, memakan daging sahaja atau dijual.8)        Sah atau tidak syer seorang jika bahagian yang lain dipegang oleh
kafir zimmi (kafir yang bernaung di bawah kerajaan Islam?
Sah!

9)        Apakah yang dibuat selepas disembelih?
Daging akan dibahagikan sebanyak tujuh bahagian secara sama rata.


10)      Bagaimana dengan bahagian syer kambing dan kibasy?
Seorang sahaja untuk seekor kambing.


Seorang  yang  mengorbankan  seekor  kibasy  lebih  baik  dari  berkongsi tujuh orang pada seekor unta.11)      Apakah syarat ibadah korban?


1. Syarat pertama: Umur binatang:
1  Unta: Lima tahun masuk ke tahun ke enam.


2. lembu,  kerbau  dan  kambing:  Dua  tahun  masuk  ke  tahun  yang ketiga.


3.  Kibasy: setahun umurnya atau bersalin gigi hadapan.


Boleh  dilakukan  kepada  binatang  yang  jantinanya  jantan,  betina  atau khunsa.


2:  Syara  kedua:             Disyaratkan  tiada  ai  ata  kecacatan   sehingga mengurangkan daging yang boleh dimakan:

Contoh: Tidak boleh dikorban kambing yang:
1  Tidak  bertelinga  atau yang  terpotong walau  sedikitpun anggota badannya.


2. Terpotong ekor atau lidah.


3.  Gila kerana menjadi kurus disebabkan tidak mahu makan rumput.


4. Juga  yang  berkudis  walau  sedikit  sekalipun  kerana  dagingnya terjejas.


5.  Jug yang baru lepas beranak kerana dagingnya tidak enak dan kurus.


6.  Buta sebelah atau kedua-dua belah secara nyata.


7.  Jelas  sakit  seperti  tempang.  Walaupun tempang  semasa proses membaringkan kambing tersebut untuk disembelih.


8. Tidak   boleh  yang  bunting.  Seperti  yang  disebut  dalam  kitab Majmu'  It  pendapa  yang   muktamad.   Ini  keran  dagingnya kurang.


3. Syarat ketiga: Niat ketika disembelih.12)      Bagaimana dengan wakil?
Hendaklah        diniatkan       wakil      ketika       orang       yang      memberi       wakil menyerahkan haiwan korban kepada yang menjadi wakil. Walaupun yang menjadi  wakil  tidak  mengetahui  keadaaan  haiwan korban;  taukil  tetap menjadi sah.


Boleh juga diniatkan ketika mahu menyembelih.13)      Apakah  binatang  yang  dikhasikan  dan  bagaimana  pula               hukum mengorbankan binatang tersebut?


Binatang  yang  dikhasikan  adalah  binatang  yang  dibuang  kedua-dua  biji butirnya  supay  bertambah  daging.  Hukumnya  harus  kepada  binatang yang dimakan dan dilakukan ketika  binatang  tersebut masih kecil. Haram kepada binatang yang tidak dimakan.


Binatang yang dikhasikan boleh dikorban.14)      Apakah hukum memakan daging haiwan korban nazar?


Hukumnya adalah haram. Haram juga buat sekalian orang yang berada di bawa  tanggunga  nafkahnya  Waji  dagin  tersebu  disedekahkan dalam  keadaan  mentah  sehingga  tanduk  dan  kulitnya  pun  hendaklah disedekahkan.15)      Bagaimanakah  sekiranya  daging  tersebut  dimakan  oleh  orang yang bernazar tersebut?
Wajib diganti.


Haram  juga  memakan  jika  dia berniat  untuk  pihak orang  lai (menjadi wakil korban nazar).


Atau  dia  membuat  korban  dan  kemudiannya  menjadi  murtad.  Maka haramlah daging korban buat dirinya.16)      Apakah  hukum  memakan  daging  korban  (biasa)  untuk  dirinya sendiri?


Hukumnya  sunat  dan  afdal  dia  memakan  bahagian  hati  dan  wajib  dia bersedekah  dalam  masa  yang  sama.  Bersedekah  dengan  daging  yang mentah  dan  masih  basah  kepada  faqir  miski  supaya  mereka  boleh menjualnya untuk pendapatan atau tujuan yang lain.


17)      Berapakah bilangan faqir miskin tersebut?


Memadai dengan seorang sahaja dan memadai sebahagian kecil daripada daging tersebut.


18)      Apa  yang  akan  berlaku  sekiranya  dia  tidak  bersedekah  kepada faqir miskin?

Ada dua pendapat:

a.  Wajib  bersedekah.  Jika  tidak  dia  wajib  membeli  daging  dengan
harg  yan  waji  da  bersedekah  Mak  yan  tingga  boleh dimakan.


b.  Pendapat  yang  asoh.  Tidak  wajib  bersedekah.  Memadai  pahala dengan  menumpahka  darah  dan  niat  taqarrub  kepada  Allah. Namun  afdal,  haruslah  bersedekah  kepada   fakir  miskin.  Dalam masa yang sama hendaklah dia makan sebahagian daging tersebut walaupun beberapa suap kerana mengambil berkat.


19)     Berapakah pembahagian yang sebaik-baiknya?

Jika tidak berbuat begitu maka hendaklah:


1  Bersedekah satu pertiga kepada faqir miskin dari kalangan orang
Islam.


2.    Satu pertiga hadiah kepada orang kaya.


3.  Satu pertiga kepada dirinya sendiri.20)      Bolehkah  lebihan  daging  tersebut  dibahagikan  kepada  orang kafir?

Tidak boleh memberi lebihan daging tersebut kepada kafir zimmi kerana memberi laluan dan  mendahulukan sedekah kepada fakir miskin muslim dan hadiah kepada orang kaya muslim.21)     Apakah hukum menjual daging korban kepada orang kafir?
Haram


22)      Apakah hukum menjual daging, bulu atau kulit binatang korban oleh si empunya binatang korban?

Haram dan tidak sah.23)Apakah hukum mengupah tukang sembelih?
Haram. Tetapi jika diberi wang dengan niat sedekah dibolehkan. Harus
dibuat pelapik duduk, bekas dan sebagainya kepada penyembelih serta meminjamka  binatan  korbanny  kepada   s  penyembeli  sebelum disembelih jika korban sunat.24)              Bagaimana dengan korban wajib (nazar)?

Namun  jika  korban  wajib  maka  kesemua  bahagian  binatang  tersebut wajib disedekahkan  kesemua anggota badan haiwan tersebut sehingga kulit dan tanduknya kepada fakir miskin.
25) Apakah  hukum  melakukan  korban  bagi  orang  yang  masih hidup tanpa izinnya?
Hukumnya tidak sah.26)      Bagaimana  pula  jika  seorang  wali  (bapa  atau  datuk)  membuat korban dengan menggunakan hartanya untuk anak atau cucunya tanpa izin?
Hukumnya harus.27)             Apakah hukum membuat korban kepada orang yang telah mati?
Tidak  sah.  Tetapi  sekiranya  si  mati  mewasiatkannya  maka  hukumnya adalah sah. Bagi orang yang diwasiat dan mendapat izin dari si mati wajib bersedekah  kesemua  bahagian  anggota  badan  haiwan  dan  di  tidak berhak mengambil bakinya buat dirinya sendiri serta orang yang berada di bawah tanggungan nafkahnya.


Allahu Haq!!! Madad wa dustur bihurmatil habib al fatihah! Dipetik,diringkas dan dipermudahkan dari kitab 'Matlau' Badrain' oleh: Hayat an Mevlevi

11.03 malam. 25 Disember 2006.                Temerloh Pahang.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...